Õppekorraldus

Õppetöö korraldus

 • Õpilased võetakse muusikakooli vastu vestluse ja musikaalsuskatse alusel.
  • Musikaalsuskatse seisneb saateta laulu esitamises, rütmikatses ja muusikalise mälu (meloodia järgilaulmine) hindamises.
 • Õppetöö kestab 35 nädalat ja koolivaheajad on Haridus- ja teadusministeeriumis määratud aegadel:
 • Õppetöö toimub rühma- ja individuaaltundidena.
  • Tunni pikkus on 45 minutit.
  • Õppetöö osa on ka esinemine kontsertidel ja nendele eelnevates proovides.
 • Tunnijaotusplaan vabaõppes:
  • Eriala 1
  • Solfedžo 1